ท่องเที่ยวประเทศไทยไปกับกระเป๋าเดินทางแค่เพียงหนึ่งใบ !!

จากปัจจุบันที่ธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีส่วนขยายทางการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากอันดับต้นของธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้มากที่สุด ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวนี้เพียงแค่มีกระเป๋าเดินทางแค่หนึ่งใบ ก็จะสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ และจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเองของประเทศไทยก็มีการทรงตัวที่ดีขึ้นอยู่จากการที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการและการดูแลนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึง
คนไทยในประเทศในปัจจุบันมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ทำให้มีประชากรรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาและประชากรรุ่นเก่าเองก็มีจำนวนมากเช่นกัน จึงเป็นเหตุทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันเล็งเห็นว่าจากการที่มีประชากรรุ่นใหม่ที่มีเป็นจำนวนมากนั้นก็จำเป็นที่จะต้องดูแลครอบครัวหรือคนรุ่นเก่าที่ดูแลคนรุ่นใหม่มาก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้เลี้ยงดูมา ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเองจึงมีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีเพียงแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียวก็สามารถท่องเที่ยวได้ทุกที่ในประเทศไทย และราคาในการให้บริการเองก็ย่อมเยาเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งรวมสถานท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องให้คนไทยได้เห็นเหมือนกับชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยและได้ชื่นชมถึงทัศนียภาพของขนมธรรมเนียมและประเพณีของประเทศไทย ซึ่งคนไทยเองก็อาจจะไม่รู้ว่าประเทศไทยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และอาจจะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ถ้าหากมีคนไทยหรือนักท่องเที่ยวของไทยเองที่ชอบท่องเที่ยวมาใช้บริการของการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจการท่องเที่ยวก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศไม่รั่วไหลออก จึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้คนไทยนิยมที่จะท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองก็ไม่ยากเพราะเพียงแค่กระเป๋าเดินทางแค่หนึ่งใบก็สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้มากแล้วจากการที่มีบริการธุรกิจท่องเที่ยวที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางให้มีราคาที่ย่อมเยา และเมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวได้ขยายตลาดออกไปแล้วจะทำให้ธุรกิจในท้องที่แต่ละพื้นที่ ๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเองก็มีรายได้เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากแค่เพียงชาวต่างชาติ แต่เกิดรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวคนไทย เองก็มาใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้มีรายได้ให้แก่ประชาชนที่ทำธุรกิจบริเวณนั้นกันทั่วถึง
ดังนั้นแล้วการที่มีกระเป๋าเดินทางแค่หนึ่งใบและสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยาก จากการที่มีโปรโมชั่นในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ช่วยลดภาระของกระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวให้เต็มที่ได้อย่างดี